V3
Nibe posthus flytter til Super Best

3. februar 2004

Planerne om at omdanne posthuset i Nibe til en postbutik er nu afklaret. Fra mandag den 16. august  vil postkunderne blive betjent i Super Best, Toften 9, 9240 Nibe.
 
Åbningstiden i den nye postbutik bliver:
Mandag – fredag: Kl. 10.00 – 17.00
Lørdag: Kl. 9.00 – 12.00.
 
På åbningsdagen åbnes dog først kl. 13.00.
 
Der vil således være tale om en serviceforbedring, fordi åbningstiden på lørdage udvides med 1 time.
 
Årsagen til at Post Danmark omdanner posthuse til postbutikker er bl. a. det faldende antal indbetalinger – mellem 10-15% hvert år. Det betyder, at antallet af kunder på vore ”egne” posthuse også falder. Af forretningsmæssige årsager er Post Danmark derfor nødt til at tilpasse omkostningerne
 
De samme forhold gør sig også gældende for posthuset i Nibe.
 
Det betyder ikke, at der lukkes for betjening af postkunderne i Nibe, men alene, at kunderne nu skal gå et andet sted hen.
 
I en postbutik kan kunderne stort set få lavet de samme forretninger som på det nuværende posthus (indbetalinger, udbetalinger, købe frimærker, afsende pakker og breve o.s.v.).


Tilbage til arkiv