SDR (Special Drawing Rights) er Den Internationale Valutafond's (IMF's) regningsenhed, som bl.a. benyttes af Verdenspostforeningens medlemslande ved afregning af økonomiske mellemværender


SDR er baseret på et fast antal enheder af valutaerne euro, japanske yen, pund sterling og US-dollar.


Post Danmarks SDR-kurs er beregner som et gennemsnit af IMF´s SDR-kurser inden for de seneste 12 måneder med slutdato den 31. december.


Vælg om du vil omregne fra DKK til SDR, eller fra SDR til DKK

fra DKK til SDR
SDR til DKK

SDR
DKK