12. december 2014

PostNord sælger den store ejendom på Købmagergade 33 i København til Danmarks største kommercielle pensionsselskab, PFA Pension. Købsprisen er cirka 400 mio. DKK.
 
Bygningen, der samlet rummer godt 16.000 kvadratmeter, har tidligere været brugt som hovedpostkontor og distributionscenter for det danske postselskab. I dag udnyttes dog kun ca. en tredjedel af bygningen, der huser et posthus samt Post & Tele Museet.
 
I PostNord er man tilfreds med salget af ejendommen, samt at det er lykkedes at finde en køber, der har planer om at udvikle bygningen i respekt for dens historie. 
 
”Med den rivende udvikling, der sker i vores branche, har bygningen udtjent sit formål for vores virksomhed. Vi har ikke længere samme behov som tidligere, og derfor er vi meget tilfredse med at have fundet en køber, der kan benytte den centralt placerede bygning, og som har forståelse for bygningens historie”, siger Henning Christensen, der er chef for PostNord Danmark.
 
”Det er en markant ejendom med et historisk vingesus, vi køber her. Den ligger utroligt godt med adresse på et af Københavns hovedstrøg. Jeg mener, at der er et stort potentiale for at udvikle og drive ejendommen videre i de næste mange år i respekt for bygningens historie og betydning for København,” siger Michael Bruhn, der er direktør for PFA Ejendomme.
 
Salget af ejendommen sker som et led i den omstilling, der skal sikre en bæredygtig post- og logistikforretning i fremtiden. Post & Tele Museum flytter ud af bygningen i Købmagergade senest sommeren 2016, mens posthuset flyttes i første halvdel af 2015.
 
”Vi arbejder på at finde en placering for posthuset i umiddelbar nærhed af bygningen, hvorfra vi vil betjene vores kunder i indre by, og bestyrelsen i Post & Tele Museum arbejder på en ny placering for museet, der er ét af de mest populære og velbesøgte i København. Det skal det også være fremover, og vi melder naturligvis placeringerne ud, så snart disse ting falder på plads,” siger Henning Christensen, der ud over at være chef for PostNord Danmark også er bestyrelsesformand i Post & Tele Museum.
 
Fremover vil PFA udvikle ejendommen, så den i stueetagen kommer til at rumme detailhandel, mens de resterende etager skal udvikles til moderne kontorlokaler. Men Michael Bruhn understreger, at det ikke bliver hvilken som helst forretning, der kommer til at flytte ind i den gamle postbygning.